xilinsi.org|BBS|论坛

注册

 

≡ 经典导读 ≡

今日: 0|主题: 144|帖子: 253

带您走进佛法大海,启迪智慧之门

版主: 如恒

发新话题
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  西林禅寺「崇恩一品斋」沉香简介 图片附件 西林禅寺 2013-03-12 12:24 04798 西林禅寺 2013-03-12 12:24
  大方禅院首届居士夏令营(讲座 禅门礼仪)悟端大和尚 西林禅寺 2012-06-08 09:50 05979 西林禅寺 2012-06-08 09:50
listicon 西林塔杯第五届崇恩文化节之(浴佛、传灯) 西林禅寺 2012-05-01 16:26 05211 西林禅寺 2012-05-01 16:26
listicon 西林塔杯第五届崇恩文化节之(书画展) 西林禅寺 2012-05-01 16:25 05006 西林禅寺 2012-05-01 16:25
listicon 西林塔杯第五届崇恩文化节之(千人放生·心灵回归) 西林禅寺 2012-05-01 16:23 05333 西林禅寺 2012-05-01 16:23
  崇恩书苑佛学班“地藏菩萨本愿经”(如恒法师)第一课 西林禅寺 2012-04-10 13:21 05484 西林禅寺 2012-04-10 13:21
  《崇恩》报免费赠阅、欢迎索取与助印!(更新至第二十三期)12.02.28 图片附件 西林禅寺 2012-03-19 12:13 05780 西林禅寺 2012-03-19 12:13
listicon 西林禅寺“梵音乐舞·崇恩之光”演唱会 西林禅寺 2012-01-28 11:19 05736 西林禅寺 2012-01-28 11:19
listicon 崇恩委员念佛会“开示”(悟端大和尚) 西林禅寺 2011-06-14 23:29 17055 升正 2011-06-15 21:30
    版块主题      
topicicon   悟端大和尚率西林禅寺两序大众对四川雅安芦山地震表示亲切慰问! 如恒 2013-04-20 17:52 04472 如恒 2013-04-20 17:52
topicicon   《杂阿含经》卷90感悟 清水 2012-06-12 10:07 04388 清水 2012-06-12 10:07
topicicon   《杂阿含经》卷89感悟 清水 2012-06-11 11:51 04726 清水 2012-06-11 11:51
topicicon   《杂阿含经》卷88感悟 清水 2012-06-07 16:55 04035 清水 2012-06-07 16:55
topicicon   《杂阿含经》卷87感悟 清水 2012-06-06 11:49 04368 清水 2012-06-06 11:49
topicicon   《杂阿含经》卷86感悟 清水 2012-06-05 10:00 04507 清水 2012-06-05 10:00
topicicon   《杂阿含经》卷85感悟 清水 2012-06-04 09:55 04760 清水 2012-06-04 09:55
topicicon   《杂阿含经》卷84感悟 清水 2012-06-01 15:15 04166 清水 2012-06-01 15:15
topicicon   《杂阿含经》卷83感悟 清水 2012-05-22 09:32 04656 清水 2012-05-22 09:32
topicicon   《杂阿含经》卷82感悟 清水 2012-05-17 10:34 04586 清水 2012-05-17 10:34
topicicon   《杂阿含经》卷81感悟 清水 2012-05-16 15:12 04546 清水 2012-05-16 15:12
发新话题